طرح مقاوم سازی مسکن روستایی

مسئولیت اجتماعی
نوذر صوفی لونوذر صوفی لو
در حال تامین مالی 40 شهرت
1% جذب شده
40 شهرت
122,000 ریال جذب شده
از 350,000,000 ریال
5 پشتیبان
1
پسندیدن
0
روز باقیمانده
 در این طرح قرار است ۱۰ واحد مسکونی  روستایی توسط کمیته امداد امام خمینی ره بصورت مهندسی ساز و مقاوم در برابر زلزله با متراژ ۶۰ متر مربع ساخته شود.
هزینه ساخت هر واحد ۳۵۰ میلیون ریال است که ۲۰۰ میلیون ریال وام ۴٪ توسط بنیاد مسکن و ۱۱۵ میلیون ریال آن بصورت کمک بلاعوض توسط کمیته امداد تامین و مابقی آن به میزان ۳۵ میلیون ریال توسط خیرین تامین خواهد شد .

میزان مشارکت: 1,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: 7

میزان مشارکت: 1,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: 1

میزان مشارکت: 110,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: 3

میزان مشارکت: 110,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: 3

میزان مشارکت: 10,000 ریال


تعداد پروژه هایی که مشارکت کرده است: -

نظرات

اعضاء پروژه: