• کراودفاندینگ چیست؟

  جذب سرمایه جمعی یاCrowdfunding از دو واژه ی crowd به معنای انبوه مردم و funding به معنای تامین سرمایه تشکیل شده است. جذب سرمایه جمعی در واقع کمپینی جهت دریافت حمایت مالی افراد مختلف جامعه به خصوص کاربران اینترنت از یک پروژه ازطریق پرداخت بخشی از سرمایه ی مورد نیاز برای اجرای آن پروژه می باشد. کراود فاندینگ برای حمایت از هنرمندان، استارتاپ ها و صاحبان ایده وکسب و کارهای نوپا مناسب است. در یک پروژه ی کراود فاندینگ کارآفرین یا صاحب ایده، ایده ی خود را مطرح کرده و کمپین خود را راه اندازی می کند و افراد و گروه ها از طریق حمایت های مالی خود سرمایه ی مورد نیاز وی را تامین می کنند.

  بنابراین دریک پروژه ی کراود فاندینگ سه گروه مشارکت دارند: 
  صاحب ایده که شروع کننده ی پروژه است.
  افراد یا گروه هایی که ایده را حمایت می کنند.
  سامانه (پلتفرم) ای که این دو گروه را برای اجرای پروژه گرد هم جمع می کند.


 • مدت زمان تامین مالی پروژه چقدر می باشد؟
  با توجه به گروه پروژه زمان تامین مالی پروژه ها متفاوت می باشد. این زمان بعنوان یکی از اطلاعات مهم  در زمان تامین مالی پروژه نمایش داده می شود. امکان گسترش زمان تامین مالی وجود ندارد.

 • مدت زمان اجرای پروژه چقدر می باشد؟
  در هنگام تعریف یک پروژه، یک کاربر می تواند زمان اجرای پروژه را مشخص نماید. در این زمان مجری پروژه، بر اساس فازبندی تعریف شده انجام داده و آخرین وضعیت پروژه ها را بروزرسانی می نماید.