طرح مقاوم سازی مسکن روستایی

Social Responsibility
نوذر صوفی لونوذر صوفی لو
Funding 40 Fame
1% Funded
40 Fame
122,000 Rial Pledged
of 350,000,000 Rial
5 Backers
1
Like
0
Days left
 در این طرح قرار است ۱۰ واحد مسکونی  روستایی توسط کمیته امداد امام خمینی ره بصورت مهندسی ساز و مقاوم در برابر زلزله با متراژ ۶۰ متر مربع ساخته شود.
هزینه ساخت هر واحد ۳۵۰ میلیون ریال است که ۲۰۰ میلیون ریال وام ۴٪ توسط بنیاد مسکن و ۱۱۵ میلیون ریال آن بصورت کمک بلاعوض توسط کمیته امداد تامین و مابقی آن به میزان ۳۵ میلیون ریال توسط خیرین تامین خواهد شد .

Pledge: 1,000 Rial


Backed projects 7 times

Pledge: 1,000 Rial


Backed projects 1 times

Pledge: 110,000 Rial


Backed projects 3 times

Pledge: 110,000 Rial


Backed projects 3 times

Pledge: 10,000 Rial


Backed projects - times

Comments

Team Members: